TECHNOSYNTHESE® - półsystetyk

Technosynthese® to mieszanka syntetycznych i mineralnych olejów bazowych. MOTUL korzysta często z estrów, jako syntet...

Więcej